Skip navigation.
Home

Agencje full service

Większość agencji full service pracuje w oparciu o kombinację stałych opłat oraz prowizji. Opłata stała jest uiszczana przez podmiot, który zleca akcję marketingową. Prowizja jest płatnością od mediów emitujących reklamę dla agencji i zazwyczaj wynosi ona 15% kosztów reklamy. Media informacyjne, radio i telewizja, tradycyjnie płacą prowizję.

Agencje full service lub media neutral produkują reklamy dla wielu typów mediów, tworząc zintegrowany przekaz marketingowy, lub też strategie through-the-line. Tu chodzi o kombinację użycia mediów, które płacą prowizję agencjom i tych, które jej nie płacą.

Agencje full service są również znane jako tradycyjne agencje reklamowe dla klienta, którego niemal wszystkie potrzeby reklamowe i promocyjne są zaspakajane w ramach jednej organizacji. Ten typ agencji dostarcza takie usługi reklamowe, jak planowanie strategiczne, kreacja, produkcja, planowanie mediów, kupowanie mediów oraz inne powiązane usługi, np. promocja sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia, projekt, zarządzanie marką, itp.