Skip navigation.
Home

Historia agencji reklamowych

Pierwszą agencję reklamową otworzył Volney B. Palmer. Rzecz miała miejsce w USA, w Filadelfii w 1850 roku. Agencja zajmowała się umieszczaniem reklam dostarczonych przez jej klientów w różnych czasopismach.

W 1856 roku Mathew Brady stworzył pierwszą nowoczesną reklamę, którą umieścił w gazecie New York Herald oferując w niej usługi fotograficzne. W tym czasie wszystkie gazetowe reklamy wyglądały tak samo. Użycie przez niego większych, wyróżniających się fontów spowodowało zainteresowanie i sensację. Jeszcze w tym samym roku Robert Bonner zamieścił pierwszą całostronną reklamę w gazecie.